Välj en sida

Datapolicy

Ägare och kontaktinformation
Webbplatsen ägs och publiceras av:

GuildHub ApS
Hjortshøj Stationsvej 37
8530 Hjortshøj
E-post: info@guildhub.dk

Personuppgifter
Personuppgifter (ibland kallade PII – personligt identifierbar information) är information som i viss utsträckning kan spåras till dig. När du använder vår webbplats och kundportaler, eller kontaktar oss via telefon, e-post eller svarar på ett frågeformulär, samlar vi in ​​och behandlar en rad uppgifter. Detta är till exempel om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, köper en produkt, kontaktar vårt informationscenter, fyller i ett webbformulär eller på annat sätt använder våra onlinetjänster.

Personuppgifter som lämnas av dig via vår webbplats kan vara ditt namn, telefonnummer, nyhetsbrevsintressen, ämnesområde eller e-post. Om det är obligatoriskt att lämna in data för att fortsätta, kommer detta att markeras med en * (asterisk).

Vi ber endast om information som är relevant för din förfrågan.

Användning av personuppgifter
GuildHub ApS använder de insamlade personuppgifterna för följande ändamål:

Kundsupport
Administrativa syften, inklusive inloggning till självbetjäningsportaler, fakturering och servicemeddelanden
Riktad kommunikation, t ex genom nyhetsbrev, inbjudningar till tekniska seminarier, digital annonsering på sociala medier (i första hand men inte begränsat till Facebook och LinkedIn)
Marknadsundersökning
Personlig kontakt
Marknadsföring, allmänt
Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig radering, utlämnande, förlust, förstörelse, obehörigt utlämnande, missbruk eller annan olaglig behandling.

Syfte
Vi använder personuppgifter för att hantera din förfrågan, förbättra våra tjänster och säkerställa kvalitet i våra produkter och tjänster samt i vår kontakt med dig.

Lagringsperiod
Vi behåller personuppgifter så länge det är relevant för oss att behandla din begäran eller där det krävs enligt lag. Dina personuppgifter kommer då att raderas.

Utlämnande
Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till någon tredje part, såvida du inte ger separat samtycke till detta. Därför kommer GuildHub ApS eller CallMeCaptain.games alltid att visas som avsändare av de e-postmeddelanden du får.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om de personuppgifter vi har registrerat om dig; och du kan när som helst få de lagrade personuppgifterna korrigerade eller invända mot deras användning. Där behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke. Dessutom kan alla personuppgifter som registreras om dig som vi inte är skyldiga att behålla enligt lag raderas på din begäran. Slutligen har du rätt att få de personuppgifter du har lämnat i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format (dataportabilitet).

Vänligen skriv till oss på gdpr@guildhub.dk om du vill utöva dina rättigheter.

Ändringar
Vår integritetspolicy kan ändras från tid till annan. Eventuella ändringar av denna integritetspolicy kommer att anges på denna sida och om väsentliga ändringar görs kommer vi att uppmärksamma dig på dem via e-post.

Klagomål
Du har rätt att lämna in ett klagomål till den norska dataskyddsmyndigheten angående vår behandling av dina personuppgifter. Se kontaktuppgifter och läs mer om din rätt att klaga här: www.datatilsynet.dk.

Cookies
När du besöker vår webbplats samlar vi in ​​information om dig, som används för att anpassa vår webbplats och förbättra användarupplevelsen och vårt innehåll. Informationen samlas in av cookies.

Cookies placeras för att upptäcka fel och olägenheter på sidan. Dessutom placeras cookies av tredjepartstjänster som Google för statistik och webbanalys. Vi delar även information med våra sociala medier och annonspartners. Innan vi placerar reklamcookies ber vi om ditt samtycke.

Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt samtycke från integritetspolicyn på vår webbplats.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: callmecaptain.games