Vælg en side

Søvejsreglerne: en hurtig oversigt over de vigtigste regler

Sejlregler

Der står meget i de internationale søvejsregler, men nogle regler er vigtigere end andre. Se en oversigt over de mest vigtige her og lær hvorfor vigereglerne til søs er så vigtige.

Regel 5: Hold udkig under sejlads

Når du er ude på vandet, er det afgørende, at mindst én person altid holder udkig. Denne person er ansvarlig for at observere andre fartøjer og identificere potentielle sikkerhedsrisici. Det inkluderer ikke kun at holde øje med omgivelserne men også at være opmærksom på lydsignaler og kald fra andre både.

Uddrag fra regelbogen
..I ethvert skib skal der altid holdes behørig udkig såvel ved brug af syn og hørelse som ved brug af alle forhåndenværende midler, der er hensigtsmæssige under de foreliggende omstændigheder og forhold, således at der kan foretages en fuldstændig vurdering af situationen og af faren for sammenstød.

Regel 6: Sikker fart

For at sikre en tryg sejltur er det vigtigt at navigere med en hastighed, der tillader fuld kontrol over båden. Dette er særligt kritisk for motorbåde, især nær kyster, hvor kajakroere og andre småfartøjer kan blive påvirket af hækbølger med alvorlige konsekvenser.

Uddrag fra regelbogen
..ethvert skib skal altid gå med sikker fart, således at det kan træffe behørige og effektive foranstaltninger til at undgå sammenstød og kan stoppe inden for en under hensyn til de foreliggende omstændigheder og forhold passende distance.

Regel 7: Undgå sammenstød – ved tvivl så tag handling

Regel 7 er meget tydelig om at det er alles ansvar at undgå sammenstød. Det betyder at selvom du har retten til vejen, så kan du være skyld i ulykken, hvis du handler uagtsomt. F.eks. at komme drønende i en hurtig speedbåd og ikke tage forholdsregler for en anden maskindrevet båd, der har højre vigepligt, men måske ikke har set dig.

Uddrag fra regelbogen
Ethvert skib skal bruge alle forhåndenværende midler, som er hensigtsmæssige under de foreliggende omstændigheder og forhold, til at afgøre, om der er fare for sammenstød. Hvis der er nogen som helst tvivl herom, skal sådan fare anses for at være til stede.

Regel 8: Vær tydelig i dine kursændringer – brug pejling

Selv hvis du har retten til vejen, er du forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå sammenstød med andre både. Er der risiko for sammenstød, så skal du lave kursændringer, som er tydelige at tolke for det krydsende skib

For at vurdere om der er risiko for sammenstød, skal gentagne pejlinger foretages. Hvis vinklen ændrer sig, er der ingen fare for sammenstød, og hvis den forbliver den samme, er der fare. Man kan pejle over kompasset, eller hvis der er et objekt i baggrunden, kan man pejle for at se, om det forsvinder bag den anden båd. I så fald vil den anden båd passere først.

 • Hvis mere land kommer til syne foran båden, vil vi passere først.
 • Hvis objektet hele tiden forbliver foran stævnen på det andet skib, er der fare for sammenstød.
Uddrag fra regelbogen
..Enhver kurs- og/eller fartændring, der foretages for at undgå sammenstød, skal, når omstændighederne i det givne tilfælde tillader det, være stor nok til, at den er helt tydelig for et andet skib… . En række små kurs- og/eller fartændringer bør undgås.

Regel 9: Hold til styrbord i snævre løb

Ligesom på en smal landevej, så skal du give mest mulig plads til modsejlende. Du kan aldrig vide, hvor dybt det andet skib stikker, men du ved hvor meget dit eget gør. Forbered dig derfor før du sejler ind i snævre løb og planlæg, hvor langt mod styrbord du kan sejle.

Uddrag fra regelbogen
A)..Et skib, der følger et snævert løb eller farvand, skal holde sig så nær, som det er sikkert og muligt, til løbets eller farvandets ydergrænse på skibets styrbords side.
B) Et skib under 20 m i længde eller et sejlskib må ikke vanskeliggøre passagen for et skib, som kun kan sejle sikkert i et snævert løb eller farvand.

Regel 10: Respekter erhvervstrafik

Det er essentielt at holde en sikker afstand til erhvervstrafikområder. Selv om større skibe kan synes langsomme og langt borte, kan de bevæge sig hurtigere, end du tror. Kryds altid trafikruter vinkelret og signalér dine intentioner tydeligt.

Uddrag fra regelbogen
..Et skib skal så vidt muligt undgå at krydse trafikruter, men hvis det er nødt til at gøre det, skal det krydse ruten på en styret kurs, der så nær som muligt er vinkelret på den almindelige retning for trafikken.

Regel 12: Vigepligt for sejlskibe

Der er specielle vigepligtsregler for sejlskibe, da manøvredygtigheden ofte er begrænset af hvem der ligger i læ for hvem. Her er en god huskeregel

 • Har begge skibe vinden ind fra samme side (bagbord viger for styrbord)
 • Har skibene vind ind fra forskellig side (luv viger for læ)

Luv og læ er ikke altid lige nemt at huske, men hvis man forestiller sig at begge skibe fortsætter af samme kurs og kolliderer, så er det luv skib, der rammes vinden ind først.

Uddrag fra regelbogen
..(i) når de har vinden ind på modsatte sider, skal det skib, der har vinden bagbord ind, gå af vejen for det andet;
..(ii) når begge har vinden ind på samme side, skal det skib, der er til luvart, gå af vejen for det, der er i læ;

Regel 13: Du er ansvarlig ved overhaling af et andet skib

Når du overhaler et andet fartøj, skal det gøres på en sikker og hensynsfuld måde. Når du er et skib i indhentende position, og du befinder dig i vinklen af agterlyset på den anden båd, er det din pligt altid at vige. Som overhalende skib, må du aldrig krydse det andet skibs kurs, før du er helt forbi.
Om natten skal du vige, hvis du kun observerer hvidt lys. Hvis du kan se sidelys, skal reglerne for skibe på kollisionskurs følges.

Uddrag fra regelbogen
..Uanset hvad … skal ethvert skib, der overhaler et andet, gå af vejen for det skib, der overhales.
(c)..Hvis et skib er i tvivl om, hvorvidt det overhaler et andet, skal det gå ud fra, at dette er tilfældet, og handle derefter.
(d).. Ingen påfølgende forandring i retningen mellem de to skibe skal gøre det overhalende skib til et skib, hvis kurs skærer det andet skibs kurs … førend dette er helt passeret og klaret

Regel 15: Højrevigepligt for maskindrevne skibe på skærende kurser

Forståelsen af vigepligtsregler er afgørende for at forhindre kollisioner. To maskindrevne skibe på skærende kurs – som f.eks. en speedbåd og fiskekutter, der ikke fisker – skal altid vige som ved højrevigepligt i en bil.

Uddrag fra regelbogen
..Når to maskindrevne skibe styrer kurser, der skærer hinanden, således at der er fare for sammenstød, skal det skib, der har det andet på sin styrbords side, gå af vejen

Regel 16,17,18: Motor viger for sejl og alle viger for erhvervstrafik

En grundregel på vandet er, at motorbåde generelt skal vige for sejlbåde. Men husk, at hvis du sejler med motorkraft, også selv med sejlene oppe, anses din båd for en motorbåd.

Alle skibe – inlusive sejlbåde – skal vige for erhvervstrafik og skibe der er hæmmet af sin dybgang. Her er det godt at kende FBI-huskereglen.

 • Fisker (Fisker/Trawler)
 • Begrænset manøvreevne
 • Ikke under kommando
Uddrag fra regelbogen
..Når det ene af to skibe skal gå af vejen, skal det andet holde sin kurs og fart.
..sidstnævnte skib kan imidlertid tage forholdsregler for at undgå sammenstød ved selv at manøvrere, så snart det bliver klar over, at det skib, der er forpligtet til at gå af vejen, ikke tager fornødne forholdsregler

Regel 19: Sejlads i dårlig sigtbarhed

I situationer med dårlig sigtbarhed er der specifikke forholdsregler, du bør tage for at undgå farlige situationer. Dette inkluderer hvordan du navigerer i forhold til lyde og observationer af lys.

Uddrag fra regelbogen
..Ethvert skib skal gå med sikker fart afpasset .. under nedsat sigtbarhed. Et maskindrevet skib skal have maskinen klar til øjeblikkelig manøvre.
..Følgende manøvre skal så vidt muligt undgås..drejning til bagbord for et skib foran for tværs.
.. Hvis tågesignal høres… skal al fart om nødvendigt tages af skibet … indtil fare for sammenstød er forbi.

Lær søvejsreglerne på den sjove måde med CallMeCaptain

CallMeCaptain er en serie spil til sejlere, som er både sjove og lærerige. Spillene bruger internationale sejlregler, men kan spilles af både børn og voksne. De kan bruges som en sjov måde at lære de elementære søvejsregler eller også bare som underholdning til de lange sejlture eller hyggelige aftener i havn.

 • CallMeCaptain:SIGNALS er et sjovt vendespil, hvor I skal matche et skib i dagslys med det lyssignaler om natten
 • CallMeCaptain:VIGEREGLER er 100 små sjove udfordringer som kan løses alene eller sammen, hvor det handler om at sejle en sejl eller motorbåd sikkert i havn uden om krydsende skibe og kompasafmærkninger

i 3 Indhold

Lær at sejle på den sjove måde med CallMeCaptain

Lær at sejle

 

Kun en tåbe frygter ikke havet. Men hvad hvis man IKKE ved hvor frygteligt det er? Lær det her!

Søvejsreglerne på den nemme måde

Gør dig parat til Duelighedsprøven med dette nemme overblik over de vigtigste søvejsregler

Sejlertips

 

Forstår du heller ikke skibsk? Her er alle udtrykken som er for pinlige at spørge skipper om.

Lær at sejle på den sjove måde med CallMeCaptain

CallMeCaptain er en serie sjove og lærerige spil, der bruger internationale vigeregler til søs og sømærker og bøjer, til at lære om sejlads, samtidig med at man har det sjovt.

 • CallMeCaptain – SIGNALS

  275,00 kr.
 • CallMeCaptain – Vigeregler & Sømærker

  275,00 kr.
 • Tilbud

  CallmeCaptain Bundle DA

  Original price was: 450,00 kr..Current price is: 349,00 kr..