Vælg en side

Mand Over Bord – En skridt for skridt tjekliste

Sejlerguide - Lær at sejle

Det er kritisk, at hele bådens besætningen ved hvad man skal gøre og i hvilken rækkefølge og ikke mindst at alle har prøvet at styre båden og lave en sikker mand over bord manøvre, da det lige så godt kan være skibets kaptajn, der ender i bølgerne. Forberedelsen Sikkerhed til søs handler om at forberede […]

Det er kritisk, at hele bådens besætningen ved hvad man skal gøre og i hvilken rækkefølge og ikke mindst at alle har prøvet at styre båden og lave en sikker mand over bord manøvre, da det lige så godt kan være skibets kaptajn, der ender i bølgerne.

Forberedelsen

Sikkerhed til søs handler om at forberede sig godt. Det gælder i særlig grad mand over bord øvelsen. Det handler både om at have det rigtige sikkerhedsudstyr, at have øvet manøvren og aftalt hvem der gør hvad.

Nødudstyr og sikkerhedsudstyr

Det vigtigste udstyr at have med om bord for sikkerhed og varme:

 • Varmebeskyttende nødudstyr:
  • Nødvarmetæppe: Essentielt for at forebygge hypotermi. Et varmetæppe bør være en fast bestanddel af bådens førstehjælp kit, som typisk opbevares i et skab i bådens salon. Anvend det til at opvarme personer, der enten er blevet reddet op af vandet eller som er kolde på grund af utilstrækkelig påklædning.
  • Ekstra varmt og tørt tøj: Tag det våde – og kolde – tøj af den nødstedte og giv dem tørt tøj på – specielt varme sokker.
  • Varme drikke og energibarer: Især vigtigt efter en person er faldet over bord; varme drikke kan hjælpe med at genoprette kropstemperaturen, mens snacks kan give nødvendig energi.
 • Sikkerhedsudstyr:
  • Grundlæggende sikkerhedsudstyr: Inkluderer redningsveste, førstehjælpskasse, og sikkerhedsliner, som er fundamentale for alle ombord.
  • Flydende nødlys: Vitalt for at markere positionen, hvis en nødsituation opstår om natten.
  • Mand-over-bord bøje: I tilfælde af høje bølger er det afgørende hurtigt at smide en bøje i vandet, der er synlig og markerer hvor den nødstedte befinder sig.
  • Mand-over-bord redningssæt: Specifikt designet til effektivt at hejse en nødstedt person op på båden igen.

Tildeling af MOB-roller

Det er klogt at fordele mand-over-bord (MOB) ansvarsområder før afsejling. Der findes fem centrale roller, som besætningen bør være fortrolige med, og det anbefales, at disse roller fordeles blandt besætningsmedlemmerne, eventuelt med overlap, så flere er forberedte på at udfylde den samme rolle.

 • Den der råber alarm: Det er kritisk, at den person, der ser en anden falde overbord, straks alarmerer resten af besætningen med et højt “mand over bord!” Dette skal gentages, indtil det er klart for alle ombord, at en person er i nød.
 • Den der holder udkig: Denne person har til opgave at fastholde visuel kontakt med den overbordfaldne, pege på personen kontinuerligt, og ikke miste dem af syne, uanset omstændighederne. Det er vitalt, at den udkigsansvarlige konstant holder øje og peger på den nødstedte, især under vanskelige forhold som i bølger eller i mørke.
 • Den der betjener MOB-knappen: Et besætningsmedlem skal hurtigst muligt trykke på MOB-knappen for at registrere skibets præcise position på tidspunktet for hændelsen. Dette er afgørende for, at kaptajnen kan navigere tilbage til nødstedtes position. Placeringen af MOB-knappen og dens funktion bør være kendt af hele besætningen inden afrejse. Den sidder typisk på VHF senderen.
 • Den der forbereder redningsudstyr: Så snart en person falder overbord, skal denne rolle forberede redningsudstyr til den nødstedte. Det gælder både udstyr til optagning og udstyr til sikkerhed for besætning og den nødstedte. Det tager tid at finde den rette løsning alt efter om der er høje bølger, eller om man har at gøre med en person, som er kommet slemt til skade.
 • Den ansvarlige for en sikker mand over bord manøvre: Den person, der har ansvaret for at udføre selve MOB-manøvren. Dette kan være kaptajnen eller et andet besætningsmedlem, som er i stand til at navigere båden sikkert. Det er anbefalet, at alle om bord øver denne manøvre for at kunne handle effektivt under pres.

Fordeling af disse roller sikrer en struktureret og effektiv indsats i tilfælde af en mand over bord-situation, hvilket øger chancerne for en sikker redning.

Hvad skal du gøre når uheldet er ude – og i hvilken rækkefølge?

 • Pege og råbe “mand-over-bord” : Når der er flere personer om bord, er det afgørende, at den, der ser eller hører en person falde overbord, omgående råber “MAND OVER BORD” med høj stemme og uden afbrydelse peger direkte på den nødstedte med en strakt arm. Det er vitalt -så vidt muligt – ikke at miste synet af personen, indtil vedkommende er sikkert tilbage om bord, idet vejret og bølger kan gøre det svært at opretholde visuel kontakt.
 • Tryk på MOB knappen Det er vigtigt straks at aktivere MOB-funktionen på din GPS eller andet navigationsudstyr for at gemme positionen, hvor personen faldt over bord. Dette er særligt nyttigt i dårligt vejr eller ved nedsat sigtbarhed for at assistere både dig og eventuelle redningstjenester i gentagne redningsforsøg.
 • Brug radiosender til at kommunikere med redningstjenesten eller andre skibe i nærheden Anvend radiokommunikation for at kontakte havne, andre maritime myndigheder eller nærliggende skibe. Tjek altid de specifikke kommunikationskanaler for det område, du sejler i, og husk at kanal 16 er reserveret til nødopkald.
 • Brug DISTRESS knappen og kald MayDay I situationer, hvor personen ikke kan lokaliseres eller reddes op og der er umiddelbart behov for assistance, skal du benytte MAYDAY-signalet og trykke på DISTRESS-knappen, som oftest sidder på DSC-enheden hvilket i de fleste tilfælde er VHF-senderen. Dette sender automatisk en nødmelding til kystvagten med din position og alarmerer om, at du er i en kritisk situation. Du skal ikke syntes det er pinligt. ALLE på vandet kender til frygten for et uheld til søs og vil gladeligt hjælpe til. Det er afgørende at kende og anvende det internationale MAYDAY-format for at sikre, at din nødmelding forstås korrekt og hurtigt af alle.
  • Format for MAYDAY-udsendelser:
   1. Mayday, Mayday, Mayday
   2. Dette er… (navnet på båden sagt 3 gange i træk)
   3. Mayday… (bådens navn)
   4. Min position er…
   5. Mit fartøj er… (beskrivelse af situationen – fx skibet synker, person over bord, brand ombord, etc.)
   6. Jeg har brug for… (specifik hjælp – fx assistance til at lokalisere MOB, udsendelse af en redningsbåd, etc.)
   7. Jeg har… (yderligere information – fx antal personer ombord)
   8. Over.

Som en ekstra foranstaltning, hvis du har nok besætningsmedlemmer, kan du signalere “mand over bord” ved at hejse signalflaget O “Oscar”, som består af en rød over gul trekant, for yderligere at alarmere omkringliggende skibe.

Et Mayday-kort med skridt-for-skridt instruktioner kan være en nyttig reference i nødsituationer og bør opbevares i nærheden af kaptajnens bord.

Udfør en sikker Mand Over Bord manøvre

Der er mange måder at udføre en mand over bord manøvre og det er forskelligt fra skib til skib og vind/vejrforhold. Da man står i en paniksituation er dog vigtigt at udføre manøvren sikkert, både for besætningen ombord og når man kommer hen til den nødstedte.

Tip: Spillet CallMeCaptain-VIGEREGLER inkluderer mand-over-bord kort, hvor hele besætningen kan træne en sikker manøvre ved tegne hvordan båden skal vendes alt efter bølger og vindretning. Kortene har en smart oversigt over manøvren for både sejl og motor og kan genbruges igen og igen, så alle kan træne indtil manøvren sidder på rygraden og kan prøves af på vandet.

Du kan også læse denne artikel om en sikker mand over bord manøvre.

Sikker Opsamling fra Vandet

Mange sejlere undervurderer betydningen af korrekt træning i opsamling af en person fra vandet under en Mand Over Bord (MOB) øvelse.
Dette skridt er afgørende og ofte det mest udfordrende, hvilket gør det essentielt at beherske teknikkerne til sikker opsamling.

Opsamling hvis personen er ved bevidsthed

 • Anvendelse af Badestige eller Badeplatform: For både uden badeplatform er det anbefalet at installere en solid, lang badestige på hækken, som kan udløses fra vandet for at sikre nem adgang ombord.
 • Fjernelse af Søgelænder: Søgelænderet, designet til at forhindre fald overbord, kan blive en hindring ved opsamling. I nødsituationer bør du ikke tøve med at fjerne det for at lette adgangen ombord.
 • Brug af Fortøjning med Løkker: En kreativ løsning uden ekstra udstyr involverer brug af en fortøjning forsynet med løkker, som fungerer som en improviseret stige, der kan redde liv.
 • Skab din Egen Stige for Livredning: En hjemmelavet løsning kan involvere et solidt fastgjort tov med løkker, som placeres klar til brug over agterspejlet. Dette kan være afgørende, især i mindre joller uden andre opsamlingsmuligheder.

Opsamling hvis personen IKKE er ved bevidsthed

 • Brug af Redningsvestens Sikkerhedsring: En redningsvest udstyret med en sikkerhedsring (D-ring) letter processen med at hejse en person ombord.
 • Udnyttelse af Bommen: Ved at bruge bommen som en kranarm kan du, med korrekt sikring, effektivt hejse en person ombord, selvom det kræver en vis forberedelse og improvisation.
 • Landgangsbroen som Hjælpemiddel: Placering af den tilskadekomne på en landgangsbro og hejse denne ombord er en metode, der tilbyder en stabil platform for opsamling.
 • Sænk et Sejl for Opsamling: En teknik omfatter brug af et sænket sejl, som den nødstedte kan glide ind på fra vandet, hvorefter sejlet og personen hejses ombord.
 • Alternative Metoder for Opsamling:
  • Løft via ryggen på et andet besætningsmedlem. Det kræver dog en stor fysisk styrke.
  • Brug af krydsede arme til at trække personen ombord fra agterspejlet.
  • Hejs med genuaarkene for opsamling fra siden.
  • I sidste instans, brug af redningsflåden eller sending af et andet besætningsmedlem i vandet under vindstille forhold.
  • Vær klar til at improvisere baseret på situationen og tilgængeligt udstyr for hurtig og sikker opsamling.

Effektiv håndtering af MOB-situationer kræver mere end blot evnen til at identificere en person i vandet; det kræver forberedelse, træning, og ikke mindst, kendskab til flere metoder for sikker opsamling.
Uanset om personen er bevidst eller ej, er det vigtigt at have en plan og de nødvendige redskaber til rådighed for at sikre en sikker og effektiv opsamling.

i 3 Indhold

Lær at sejle på den sjove måde med CallMeCaptain

Lær at sejle

 

Kun en tåbe frygter ikke havet. Men hvad hvis man IKKE ved hvor frygteligt det er? Lær det her!

Søvejsreglerne på den nemme måde

Gør dig parat til Duelighedsprøven med dette nemme overblik over de vigtigste søvejsregler

Sejlertips

 

Forstår du heller ikke skibsk? Her er alle udtrykken som er for pinlige at spørge skipper om.

Lær at sejle på den sjove måde med CallMeCaptain

CallMeCaptain er en serie sjove og lærerige spil, der bruger internationale vigeregler til søs og sømærker og bøjer, til at lære om sejlads, samtidig med at man har det sjovt.

 • CallMeCaptain – SIGNALS

  275,00 kr.
 • CallMeCaptain – Vigeregler & Sømærker

  275,00 kr.
 • Tilbud

  CallmeCaptain Bundle DA

  Original price was: 450,00 kr..Current price is: 349,00 kr..