Vælg en side

Kan man få spiritusbøder til søs?

Sejlregler

En gylden regel, der bør stå skrevet med kursiv i enhver sømands dagbog, er at holde alkohol og sejlads adskilt. Dette princip er ikke blot en anbefaling; det er en nødvendighed for at sikre sikkerheden for alle på vandet.

Hvad er reglerne for lystbådejere?

Du må ikke sejle i en tilstand, hvor du er påvirket af alkohol eller andre rusmidler i en grad, der kompromitterer din evne til at udføre opgaver, som er kritiske for sikkerheden, på en fuldstændig tilfredsstillende måde.
Selvom alkoholpromillen spiller en væsentlig rolle i denne vurdering, vil afgørelsen altid baseres på en individuel bedømmelse af din evne til at opretholde sikkerhedsrelaterede funktioner effektivt.

Gælder reglerne stadig når man ligger i havn eller for anker?

Når et fartøj er fortøjet i havnen finder den specifikke promillegrænse ikke anvendelse. Dog forbliver de overordnede alkoholregler i kraft, hvis man ligger på en beskyttet ankerplads.

 • Besætningsmedlemmer må ikke indtage alkohol til det punkt, hvor det påvirker deres evne til at varetage sikkerhedsopgaver fuldt ud.
 • De skal kunne håndtere fartøjets fortøjninger og anker på en korrekt måde.
 • Det er nødvendigt at sikre, at fartøjets lanterner er tændt og fungerer korrekt for at opretholde sikkerheden.

Hvad er promillegrænsen?

I henhold til gældende lovgivning er der en promillegrænse på 0,50 for førere og væsentlige sikkerhedsroller om bord på følgende fartøjstyper:

 • Fritidsfartøjer med en længde på 15 meter eller mere.
 • Planende speedbåde, der kræver et speedbådsbevis.
 • Vandscootere og tilsvarende fartøjer.

Denne promillegrænse gælder for alle, der fører skibet eller har en kritisk sikkerhedsfunktion om bord, herunder men ikke begrænset til skibsførere, rorgængere, navigatører og udkigsposter, hvor deres rolle er afgørende for fartøjets sikkerhed.

Hvor stor er bøden?

Beregningen af bøder for at sejle i påvirket tilstand følger samme princip som ved kørsel under alkoholpåvirkning. Det betyder, at bødens størrelse er afhængig af din blodalkoholkoncentration, og beregnes som din månedlige nettoindtægt efter skat gange din målte promille. For eksempel, hvis du bliver stoppet og testet til en promille på 1‰, vil du stå over for en bøde svarende til en hel måneds nettoløn.

Du kan få inddraget dit bevis

Det stopper dog ikke her. Politiet har desuden beføjelser til at inddrage dit speedbådskørekort, hvis de finder det nødvendigt baseret på din promille og adfærd til søs. Dette understreger vigtigheden af altid at sejle ansvarligt og uden indflydelse af alkohol.

Hvad hvis jeg har overladt styringen til en anden?

Husk at som skibsfører bærer du det overordnede ansvar for sikker sejlads. Dette indebærer, at du til enhver tid skal være i stand til at varetage dit ansvar på en helt sikker måde, hvilket inkluderer at holde din promille under 0,50.

Hvis du overlader styringen til en anden, er du stadig juridisk ansvarlig og kan blive holdt ansvarlig for overtrædelser såsom spiritussejlads, selv uden direkte at have styret skibet. Dette skyldes, at ansvaret for sejladsen ultimativt ligger hos dig som skibsfører.

Husk: Sikkerhed til søs er vigtigere end hygge og sjus

Ved at forstå de alvorlige konsekvenser og juridiske implikationer af at sejle under påvirkning, kan vi alle bidrage til et sikrere og mere ansvarligt sejlmiljø. Husk, sikkerhed til søs starter med dig.

i 3 Indhold

Lær at sejle på den sjove måde med CallMeCaptain

Lær at sejle

 

Kun en tåbe frygter ikke havet. Men hvad hvis man IKKE ved hvor frygteligt det er? Lær det her!

Søvejsreglerne på den nemme måde

Gør dig parat til Duelighedsprøven med dette nemme overblik over de vigtigste søvejsregler

Sejlertips

 

Forstår du heller ikke skibsk? Her er alle udtrykken som er for pinlige at spørge skipper om.

Lær at sejle på den sjove måde med CallMeCaptain

CallMeCaptain er en serie sjove og lærerige spil, der bruger internationale vigeregler til søs og sømærker og bøjer, til at lære om sejlads, samtidig med at man har det sjovt.

 • CallMeCaptain – SIGNALS

  275,00 kr.
 • CallMeCaptain – Vigeregler & Sømærker

  275,00 kr.
 • Tilbud

  CallmeCaptain Bundle DA

  Original price was: 450,00 kr..Current price is: 349,00 kr..