Vælg en side

Den Komplette Havnemanøvre Guide 3/5: Langskibsplads

Sejlerguide - Lær at sejle

At lægge en båd til kaj langs en landgansbro eller uden på andre både kræver at man tager højde for vind og strømforholdene. Vinden kan hjælpe eller modarbejde manøvren, hvor korrekt timing, brug af motor og de rette fortøjninger er afgørende for at sikre en sikker og kontrolleret tilgang til kajen.

Den ideelle langskibsplads i forskellige vindforhold

Pålandsvind: At lægge en båd til kaj langskibs i pålandsvind har både sine fordele og udfordringer. Når vinden blæser fra havet mod land, er det nemmere at nærme sig kajen, da vinden hjælper med at skubbe båden i den ønskede retning. Denne vindretning reducerer behovet for motorkraft og giver en mere kontrolleret tilgang.

Imidlertid kan pålandsvinden også skabe vanskeligheder, når man forlader kajen. Vinden presser båden mod kajen, hvilket kan gøre det svært at manøvrere væk uden at risikere en kollision.

Fralandsvind: I fralandsvind er risikoen for sammenstød mindre og det er nemmere at komme fra pladsen igen. Men manøvren er sværere, da båden kan blive skubbet væk inden man får sat alle fortøjninger. Derfor er brug af spring vigtigt og specielt at få kontrol over stævnen, da det er den der – i de fleste tilfælde – bliver presset væk først.

Lægge til i pålandsvind eller lidt vind

At lægge et skib til kaj i pålandsvind er en manøvre, der kræver præcision og forståelse for vindforholdene.

 1. Læg til bagbord og brug skruetrækket: Når du nærmer dig kajen, er det fordelagtigt at lægge til med bagbord side mod kajen, da dette giver dig mulighed for at bruge skruetrækket (propelrotationen) til effektivt at manøvrere hækken ind mod kajen. Denne teknik er særligt nyttig i pålandsvind, hvor vinden presser skibet mod kajen.
 2. Sejl langsomt ind mod kajen i den rette vinkel: Når du sejler ind mod kajen, er det vigtigt at gøre det langsomt og i den rette vinkel. Faktorer som nærheden af andre både, vindens styrke og retning, strømforhold, vanddybde og kajens tilstand skal tages i betragtning. En ideel indsejlingsvinkel ligger typisk mellem 30 og 45 grader. Sæt farten ned til styrefart eller lidt over, og sigt mod et punkt ½ til ⅓ bådslængde foran den ønskede plads. Nærmer du dig kajen, er målet at sejle så tæt på, at en forfortøjning kan kastes i land.
 3. Kast fortøjning i land og sæt i bak: Er der en hjælper i land så giv denne person forfortøjningen med instruks om at holde, men ikke fastgøre linen. Sæt derefter skibet i bakgear og giv lidt gas, så skibet bremser. Lægger du til bagbord bruger du samtidig skruens propelrotation til at trække skibet ind mod kaj
  Er der ikke en person i land, så læg et spring fra stævnen til havnepæl og træk til fra midtskibs.
 4. Fortøj skibet skibet sikkert: Endelig, når skibet ligger stille, er det vigtigt at fastgøre det korrekt. Start med at fortøje den ende af skibet, hvor vinden eller strømmen trækker væk fra. Efterfølgende er det afgørende at sikre, at skibet er fortøjet på en måde, der garanterer dets sikkerhed under hele opholdet i havnen. Korrekt fortøjning sikrer, at skibet ligger sikkert, uanset vind- og strømforholdene.

Lægge til i fralandsvind 

At lægge til kaj i kraftig fralandsvind er en udfordring for enhver skipper. Når vinden blæser kraftigt væk fra kajen, kræver det en særlig tilgang, der minder om en form for søens parallelparkering. Her bruger vi en af de vigtigste huskeregler i forbindelse med havnemanøvre – nemlig at man har mest kontrol over både, når man lægger til mod vinden.

 1. Vælg fortøjningspæl: Udvælg en klampe eller pullert på kajen, cirka 1/3 af den ledige plads længde fra båden foran. Dette bliver dit referencepunkt.
 2. Sejl ind og læg forfortøjning: Sejl direkte mod dit valgte mål. Stop båden med stævnen ½ meter fra kajen. Hold positionen op mod vinden ved at balancere skruetryk og vindtryk. Stik en forfortøjning i land omkring den valgte pullert og før den retur til båden. Hvis vinden ikke er særlig kraftig kan du nu trække båden ind mod land.
 3. Flyt båden til en vending i havnebassinet: Lad båden glide agterud, mens du slækker forfortøjningen. Når stævnen og pullerten er i korrekt afstand, fastgør forfortøjningen.
 4. Brug fortøjning til at vende hækken ind mod kajen: Giv gas fremad med roret lagt helt til styrbord. Forfortøjningen og vindtrykket vil hjælpe med at få hækken ind mod kajen.
 5. Læg agterfortøjning: Når hækken nærmer sig kajen, læg en agterfortøjning i land

Nu kan du trække båden helt på plads og sikre den med ekstra spring. Men hvis vinden er meget kraftig +20 knob, så har du behov for hjælp fra motoren. Her er hvordan du får båden ind til kaj i meget kraftig fralandsvind:

 1. Lad vinden skubbe båden ud: Reducer gas, slæk agterfortøjningen og lad vinden skubbe båden ud. Fastgør agterfortøjningen når båden er parallel med kajen.
 2. Brug motoren til at løsne fortøjninger: Med begge fortøjninger fastgjort, gå langsomt fremad med roret i neutral. Slæk i den fortøjning, der giver efter.
 3. Bakgear og justering af næste fortøjning: Skift til bakgear og gentag processen for den anden fortøjning.
 4. Bliv ved til båden er på plads: Fortsæt med at justere frem og tilbage, mens du tager slakken hjem. Snart vil båden ligge tæt og sikkert mod kajen.

Tips til at ligge sikkert fortøjret langskibs 

En sikker og fleksibel fortøjning af skibet

Langskibs: Når du sikrer fortøjninger langskibs, er det vigtigt at føre fortøjningerne tilbage til båden, helst til et spil. Gør fast både for og agter, og brug mindst et spring. I havne med tidevand, anvend spring både foran og bagpå. Slæk let på for- og agterfortøjningerne, så båden kan bevæge sig lodret med tidevandet, hvilket også mindsker risikoen for at skrabe mod kajkanten.

Pælepladsfortøjning: Ved pælepladsfortøjning, sørg for at fortøjningerne kan løsnes nemt af alle, f.eks. ved brug af et kostik eller spring, hvilket gør dem lette at løsne og hive tilbage til båden uden at skulle over pælen

Tips til at lægge sig uden på andre både

Der er nogle vigtige ting at huske, når man

 • Spørg om Tilladelse: Selvom det ikke kræver tilladelse, så får du det bedste naboskab ved at spørge før du fortøjer uden på andre både.
 • Forsigtig Brug af Bådshage: Håndter bådshagen med omhu, brug den som en hage og ikke som et spyd.
 • Klar med Fender: Hav altid en løs fender klar til at placere mellem dit skib, broen eller andre fartøjer.
 • Undgå Fortøjning i Søgelænder: Gør ikke fast i andre fartøjers søgelænder.
 • Undgå Brug af Fødder: Brug ikke fødderne til at holde fra med. En fod er ikke så stærk som du tror.
 • Kontakt Havnekontoret ved Uheld: Hvis du støder ind i en anden båd, tag straks kontakt til havnekontoret.

Videoer med gode tips til hvordan man lægger til langskibs

Vi har lavet en Youtube playlist med videoer med gode tips til Havnemanøvre. Playlisten finder du her.
Her nedenunder er et par af videoerne, som forklarer om at lægge til langskibs og bruge springliner.

Læs den komplette Havnemanøvre guide

Havnemanøvren er nok den ting som de fleste sejlere, både nye og erfarne, betragter som en af de mest nervepirrende udfordringer ved at sejle. Det er ikke bare én ting, men mange forskellige manøvrer, man skal have styr på. Vi har derfor lavet en Guide som giver et komplet overblik over de forskellige opgaver i forbindelse med en havnemanøvre:

i 3 Indhold

Lær at sejle på den sjove måde med CallMeCaptain

Lær at sejle

 

Kun en tåbe frygter ikke havet. Men hvad hvis man IKKE ved hvor frygteligt det er? Lær det her!

Søvejsreglerne på den nemme måde

Gør dig parat til Duelighedsprøven med dette nemme overblik over de vigtigste søvejsregler

Sejlertips

 

Forstår du heller ikke skibsk? Her er alle udtrykken som er for pinlige at spørge skipper om.

Lær at sejle på den sjove måde med CallMeCaptain

CallMeCaptain er en serie sjove og lærerige spil, der bruger internationale vigeregler til søs og sømærker og bøjer, til at lære om sejlads, samtidig med at man har det sjovt.

 • CallMeCaptain – SIGNALS

  275,00 kr.
 • CallMeCaptain – Vigeregler & Sømærker

  275,00 kr.
 • Tilbud

  CallmeCaptain Bundle DA

  Original price was: 450,00 kr..Current price is: 349,00 kr..